Vikaskogs herrgård är en magisk plats med atmosfär och historia.

Den ligger som ett sagoslott uppe på Lindåsen i södra Tiveden mellan sjöarna Vänern och Vättern. Tre kilometer nedanför Lindåsen ligger sjön Viken som är en del av Göta kanal.
Läget är naturskönt med milsvid utsikt över omgivande skogar och Lilla skogssjön.
Byggnaderna omges av en vacker park med gräsmattor, fruktodlingar hagar och skogsdungar. Genom fastigheten rinner en bäck som vidgas i två dammar vilka kantar uppfartsvägen till huvudbyggnaden.
 
OBS! Fastigheten är tillgänglig enbart vid föranmälda besök.