Vikaskogs Herrgård ligger som ett sagoslott i södra Tiveden mellan sjöarna Vänern och Vättern, 3 km från Göta kanal.
Herrgården har tradition av hälsofrämjande aktiviteter sedan början av 1900 talet.

På Vikaskogs Herrgård arbetar vi med hälsofrämjande insatser i kombination med ett ekologiskt lantbruk och skogsbruk i en  frisk naturskön miljö.
Här används naturen i läkningsprocesser vid nedsatt psykisk och fysisk förmåga, och vid undervisning i ett hälsosamt sätt att leva.

På Vikaskogs Herrgård finns en läkarmottagning med inriktning mot psykiska och psykosomatiska besvär, främst stressrelaterad och livsstilsrelaterad ohälsa. Vid sidan om läkarmottagningen ligger ett hälsohem med retreat. Verksamhetschef är  dr. Margita C. Holm, leg. läkare, specialist i allmänmedicin.


Vikaskogs Herrgård är Anna Johansson Visborgs fädernegård. Anna Johansson Visborg har i början på 1900 talet  haft stor betydelse för kvinnors kamp för rösträtt och jämställdhet.

För att erbjuda bästa förutsättningar för behandling, rehabilitering och avkoppling, vilket ofta sker utomhus, är anläggningen tillgänglig enbart vid föranmälda besök.