Gemensamhetsanläggning

Andel i samfällighet/GA:
Tibro Häradsallmänningen Östra Stöpen S:1
Skövde Häradsallmänningen Östra Stöpen S:2
Lilla Lindhults Samfällighetsförening, Org.nr: 716410-7315 (vägförening)

Rättigheter last
Last: Ledningsrätt Starkström, 16-BÄL-351.1
Last: Officialservitut Avlopp, 1663-1012.3
Last: Officialservitut Vattentäkt, 1663-1012.2
Last: Officialservitut Väg, 1663-1012.1