Allmän information

Pris
11 900 000 SEK

Fastighetsbeteckning
Lindhult 1:4 Töreboda kommun
 
Förvärvstillstånd krävs

Ja

Gatuadress                                            Ort                                 Kommun
Beateberg Lindåsen 11-13                      Moholm                         Töreboda

Taxeingsvärde

Taxeringsår
2020
Taxeringsvärde byggnad
573 000 SEK
Taxeringsvärde mark
1 809 000 SEK
Totalt taxeringsvärde
2 382 000 SEK

OBS! De stora byggnaderna klassas som vårdbyggnader och taxeras inte.

Objektkategori
Lantbruk

Fastighetsuppgifter
Areal: 33.9937 ha

Skogsbruksplan
Skogsbruksplan öppnas i bifogat dokument till höger.

Driftskostnad
Försäkringsinformation
Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar och Gjensidige
Summa driftkostnad
111 973 SEK/år
Kostnaden är beräknad när fastigheten används som privatbostad.
Fastighetsskatt/-avgift
    5 106 SEK/år

Beskrivning
Fastigheten har del av L  illa Skogssjön och fiskerätt. En bäck rinner genom fastigheten. På fastigheten finns flera mindre dammar, bland annat en fiskedamm.
God jakt på älg, vildsvin, rådjur, dovhjort m.m. samt och fiske i egen damm och i Lilla Skogssjön.