Annex

Annexet är en tvåplans suterrängbyggnad uppförd i 1985 med ca 300 kvm på vardera plan. Byggnaden är fortlöpande underhållen och i fint skick. En invändig brandtrappa förbinder båda planen. Annexet ligger ca 20 meter från huvudbyggnaden. Fastigheten är anpassad för rullstolsburna.


Entréplan
har två ingångar vilka leder till två identiska bostadsavdelningar vilka möts i ett stort gemensamt vardagsrum. Detta rum kan i sin tur delas av med en vikvägg så att man får två helt skylda bostadsdelar.
I anslutning till varje ingång kommer man in i en hall varifrån man på ena sidan når våtutrymmen, och på andra sidan sovrumsavdelning. Rakt fram ligger allrum med pentry. Våtutrymmen består av två rymliga duschar och två toaletter. En toalett är anpassad för rullstolsburna. Sovrumsavdelning består av en korridor med tre rum på vardera sidan. Allrummet har en behaglig atmosfär då ljuset och den vackra utsikten gör att man vill sätta sig ned med en kopp kaffe eller the och se ut mot parken och ta det lugnt.
Suterrängplan
På detta plan finns ett stort konferensrum, ett grupprum, ett motionsrum, ett kontor, ett sovrum, två toaletter och en dusch. Här finns också ett fräscht tvättrum med ett förråd och ett pannrum.
Det stora konferensrummet på ca 60 kvm kan delas av med en vikvägg.
Annexet har uppvärmning med värmepumpar luft-vatten. I pannrummet finns en elpanna med inbyggd ackumulatortank och två varmvattenberedare.
Brandlarm finns.
En inbyggd spiraltrappa/brandtrappa förbinder sutterängplanet med ovanvåningen.

Annexet är godkänt för HVB verksamhet.

Annex entréplan
Annex souterrängplan