Dr Margita Holm

Dr Margita Holm är legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin och subspecialist i psykisk traumatologi och livsstilsrelaterad ohälsa. Hon forskar inom ekoterapi / hälsoträdgårdar.

Dr Margita Holm anlitas som konsult bland annat vid utformning av hälsoträdgårdar vid sjukvårdsinrättningar, retreat och meditationsträdgårdar. 


 

Kontakt


Vi tar emot enbart bokade besök

Välkomna!


Dr Margita Holm