Dr Margita Holm

Dr Margita Holm är legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin och subspecialist i psykisk traumatologi och livsstilsrelaterad ohälsa. Hon forskar inom området ekoterapi / hälsoträdgårdar.
Hon leder verksamhet på Kliniken Vikaskog och hälsohemmet Hälsoträdgårdar Vikaskog.

Dr Margita Holm anlitas som konsult vid utformning av hälsoträdgårdar vid sjukvårdsinrättningar, retreat och meditationsträdgårdar. 

Ekoterapi

Dr Margita Holm använder naturen Vikaskogs Trädgårdar i rehabiliteringssyfte. Här finns det möjlighet att få behandlingar så väl polikliniskt som inom heldygnsvård.

 

Kontakt

Remiss erfordras

Enbart bokade besök


Välkomna!


Dr Margita Holm