Kliniken Vikaskog för privatpersoner

OM DU SÖKER HJÄLP FÖR EGEN DEL

i samband med traumatiska och stressrelaterade upplevelser som upplevt våld, svåra förluster, krig och flyktingproblematik, allvarlig egen eller närståendes sjukdom, relationsproblem, problem på arbetsplatsen och dyl. erbjuder Dr Margita Holm läkarbehandling, samtalsterapi och rehabilitering.

Alla behandlingar inleds med en noggrann analys av aktuella problem och en läkarundersökning. Behandlingen utformas därefter utifrån de målsättningar och förutsättningar som är specifika för just dig. Behandling kan vara medicinsk behandling, samtalsterapi, rehabilitering i Hälsoträdgårdar. Kombination av olika åtgärder är vanligast.