Kliniken Vikaskog
 

Vi ser gärna att din behandlande läkare skickar en remiss. Det går också bra om någon annan kompetent person skriver remissen. Du kan dessutom själv skriva remissen.
En remiss skall innehålla:
Dina personuppgifter med kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter, tjänsteställning och titel på den som skriver remissen.
Din diagnos och anledning varför man anser att du skall behandlas på Kliniken Vikaskog.
Vilken typ av behandling önskas.
Vad vill man åstadkomma med behandlingen.
Kort om din sjukdomshistoria
Din sociala situation
Förteckning av mediciner och aktuella behandlingar
Din fysiska tillstånd och din psykiska tillstånd, behov av assistans t.ex.
Tidsaspekten; när kan du komma till Kliniken
Annat som kan vara av vikt
Vem betalar för din vård på KlinikenVikaskog?


 

Remiss från organisationer och institutioner

 
Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socialsekreterare m.m. kan skicka en remiss.
En remiss skall innehålla:
Patientens / patienternas / klienternas personuppgifter med kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter, tjänsteställning och titel på den som skriver remissen.
Anledning varför man önskar behandling.
Vilken typ av behandling önskas.
Vad vill man åstadkomma med behandlingen.
Kort om patientens/ patienternas sjukdomshistoria
Patientens sociala situation
Förteckning av mediciner och aktuella behandlingar
Patienternas aktuella fysiska och psykiska tillstånd, behov av assistans t.ex.
Tidsaspekten; när kan man komma
Annat som kan vara av vikt
Vem betalar vården?

Remiss skickas till : kliniken@vikaskog.se


OBS!

Besök bokas per e-post : kliniken@vikaskog.se