Kurs i stresshantering 5 dagar med specialistläkare Margita Holm

Kurs i Stresshantering

Den negativa stressen kan utvecklas till mycket allvarliga, i svåra fall livshotande tillstånd.
Kursen varvar en teoretisk del som tar upp stress och stressrelaterade besvär med  praktiska instruktioner för stresshantering.

Programmet är individanpassad och består av läkarledda föreläsningar och läkarkonsultationer, sjukgymnastledda föreläsningar och bedömningar, motionsövningar, avslappningsövningar, kostrådgivning med praktiska moment samt inslag av trädgårdsterapi.

Programmet grundar sig på ett kognitivt beteendeinriktat rehabiliteringssett och ekoterapi som lär oss leva i harmoni med naturen och oss själva. Vi hjälper dig med förändringar i tanke, känsla och handling så att du lär dig strategier för att själv kunna påverka din situation, skapa bättre balans i vardagen och därmed bättre hälsa.

Här ingår bland annat sömnhygien, regelbundna näringsrika måltider, anpassad fysisk aktivitet i naturen och återhämtning.

Stressreaktionen är beroende av ärftliga faktorerer, tidigare erfarenheter, påfrestningens styrka och varaktighet. Effekter av stark och långvarig stress är dock ganska likartade hos de flesta. Dessa effekter inkluderar både den psykiska och den fysiska sjukdomsbilden.
                     
Två uppföljningsdagar följer sex veckor efter kursen. Vi tar upp frågor som:

Hur har det fungerat hemma?
Vad har gått bra?
Vad har varit svårt?
Har synsättet på livet förändrats?
Har din vardag förändrats?

På Vikaskogs Hälsohem hjälper vi dig att hitta tillbaka till ett inre välbefinnande. Vårt hälsoteam av läkare, sjukgymnaster, friskvårdare och hälsokockar ser till att du får den hjälp du behöver för att må bra. Du får nya rutiner som förebygger stress och ohälsa.

Programmet är individanpassat för att du skall få största nyttan av vistelsen hos oss. I programmet ingår individuellt samtal med läkaren. Läkaren bedömer ditt hälsotillstånd och rekommenderar behandlingar. Sjukgymnasten ser över dina behov och rekommenderar övningar som du påbörjar på hälsohemmet Hälsoträdgårdar Vikaskog och fortsätter med hemma. Sjukgymnasten lär ut avspänning och annan stresshantering så att du kan göra det till en del av ditt dagliga liv.

Under gruppsamtal får du utbyta erfarenheter, tankar och känslor med andra deltagare vilket brukar vara en mycket uppskattad del av programmet.

Du har möjlighet till förtroliga vägledande samtal med vår diplomerade vägledare som har tystnadsplikt.

Skogspromenader, meditation och aktiviteter i parken skapar förutsättningar till inre balans och stillhet. Det finns utrymme för egen tid.
Vid behov kan du få läkarintyg med bedömning av din vistelse på hälsohemmet Hälsoträdgårdar Vikaskog och behandlingsrekommendationer. Avgift för intyget tillkommer.

Hjärtligt välkommen på en intressant, lärorik och givande vistelse på hälsohemmet Hälsoträdgårdar Vikaskog!

Pris:
17 750 kr för 5 dagar
Från måndag till fredag
Antal deltagare 7-15

I priset ingår kost och logi, läkarkonsultation, alla föredrag, gruppsamtal, bedömning och instruktioner av läkare och sjukgymnast, meditation, praktiska övningar och uteaktiviteter

 

Bra att veta.

Fysisk aktivitet är ett viktigt inslag i programmet under vistelsen på hälsohemmet Hälsoträdgårdar Vikaskog. Dagliga promenader ingår i programmet. Ta med dig lämpliga skor och kläder, även regnkläder. Kom ihåg innetofflor men glöm gärna mobiltelefonen. Tystnad råder från kl. 21.00- kl. 7.00.

Vi vet att det kan vara svårt att bryta vanan att ständigt ”vara påkopplad” och kommunicera med andra genom elektroniska media. För mesta möjliga effekt av vistelsen på hälsohemmet Hälsoträdgårdar Vikaskog vill vi att du minimerar den typen av kommunikation under vistelsen hos oss. På hälsohemmet kommer du att få gått om möjligheter att samtala både med personal och också andra deltagare. Behöver du prata i mobiltelefon gör det så att andra inte ser och hör dig. För att kunna koppla av på bästa sätt tala om för dina nära och arbetsplatsen att du inte är tillgänglig under veckan.