Trädgårdsterapi och meditation på Hälsoträdgårdar Vikaskog


Vår unika metod på Hälsoträdgårdar Vikaskog omfattar helhetssyn på människan, människans hälsa och människan som en del av naturen. Våra hälsofrämjande aktiviteter riktar sig mot alla fyra aspekter på hälsan; den fysiska, psykiska, sociala som den andliga hälsan. Metoden vänder sig bland annat till personer som känner av symptom på stressrelaterad ohälsa som depression, känslomässiga kriser, utmattningsdepression, och ångestbesvär. Den lämpar sig också för personer med övervikt, diabetes, förhöjt blodtryck och förhöjda blodfetter. Trädgårdsterapi är en viktig del i behandlingen.
Att under några dagar byta den invanda miljön och leva i lugnet och tystnaden i Vikaskogs trädgårdar utan prestationskrav ger en välbehövlig distans till vardagens "måsten" och bekymmer. Vistelse i hälsohemet Hälsoträdgårdar Vikaskog skapar förutsättningar för återhämtning, rehabilitering, livsstilsförändringar, nya insikter och personligt växande.
Vid ankomsten till hälsohemmet Hälsoträdgårdar Vikaskog gör vi tillsammans med dig en individuell behovsprövning och utformar ett behandlingsplan.
Meditation och vägledande samtal ingår i programmet.
På hälosohemmet Hälsoträdgårdar påbörjas därmed en viktig hälsofrämjande process som kan vara början till ett nytt, friskare och gladare liv.

Välkomna!

       

Pris:
17 750 kr för 5 dagar
Från måndag till fredag
Antal deltagare 7-15

I priset ingår kost och logi, läkarkonsultation, alla föredrag, gruppsamtal, bedömning och instruktioner av läkare och sjukgymnast, meditation, praktiska övningar och uteaktiviteter

Om meditation

Meditation är en psykisk och kroppslig teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerad med avslappning.
Vissa positiva fysiologiska förändringar kan uppstå under meditation. Kroppen återhämtar sig och läker snabbare. Meditation är hälsosam och utan biverkningar. Under meditation förstärker man kontakten med sitt inre.
Meditation har ingenting gemensamt med hjärntvätt, irrläror och liknande företeelser. Den hör inte häller ihop med bruk av droger.
Alla som vill kan meditera och det är lätt att lära sig.
Många förknippar meditation med buddism och hinduism men meditation är också de kristnas väg att i stillhet och tystnad öppna sig för Guds kärlek. Meditation kan utövas oberoende av trosuppfattning.
Med hjälp av meditationen kan människan börja bättre se sin egen och omgivningens sanna natur och uppnå ökad harmoni, frid och glädje.
Under meditation får människan kraft att utvecklas och mogna.