Kurs i vikthantering med specialistläkare Margita Holm

Kursen Vikthantering

har för målsättning att ge dig verktyg och färdigheter som leder till viktminskning så du får bättre hälsa på sikt. Du bli mer medveten om ditt beteende när det gäller kosthållning och får kunskaper om hur du ska åstadkomma en beteendeförändring.

Programmet tar bland annat upp följande ämne:

Vad är övervikt? Vad beror övervikt på?
Riskfaktorer – komplikationer
Ätbeteende
Din vikt, ditt val
Planering av inköp
Praktisk matlagning
Vilka är risksituationer och fallgropar?
Hur förebygga återfall?
Motionens betydelse för viktnedgång
Strategier för fortsatt förändring
Målplanering

Programmet är individanpassat för att du skall få största nyttan av vistelsen hos oss. I programmet ingår individuellt samtal med läkaren. Läkaren bedömer ditt hälsotillstånd och rekommenderar behandlingar. Sjukgymnasten ser över dina behov och rekommenderar övningar som du påbörjar på hälsohemmet Hälsoträdgårdar Vikaskog och fortsätter hemma.
Det vi anser viktigast i behandlingen är en attiytidförändring. Den sker genom kontakt med terapeuter, andra deltagare och naturen.
I programmet ingår bland annat daglig lättare motion och matlagning. Vi strävar efter att lära dig att skapa goda rutiner kring matberedning och måltider.
Under gruppsamtal får du utbyta erfarenheter, tankar och känslor med andra deltagare vilket brukar vara en mycket uppskattad del av programmet.

Skogspromenader, meditation och aktiviteter i parken ger möjlighet till inre balans och stillhet. Det finns utrymme för egen tid.
Vid behov kan du få läkarintyg med bedömning av din vistelse på hälsohemmet Hälsoträdgårdar Vikaskog och behandlingsrekommendationer. Avgift för intyget tillkommer.          
                                  
Hjärtligt välkommen till ett intressant, lärorik och givande program på hälsohemmet Hälsoträdgårder Vikaskog.


 

Pris:
17 750 kr för 5 dagar.
Från måndag till fredag
Antal deltagare 7 - 15

I priset ingår kost och logi, läkarkonsultation, alla föredrag, gruppsamtal, bedömning och instruktioner av läkare och sjukgymnast, meditation, praktiska övningar och uteaktiviteter

Bra att veta.

Fysisk aktivitet är ett viktigt inslag i programmet under vistelsen på hälsohemmet Hälsoträdgårdar Vikaskog. Dagliga promenader ingår i programmet. Ta med dig lämpliga skor och kläder, även regnkläder. Kom ihåg innetofflor men glöm gärna mobiltelefonen. Tystnad råder från kl. 21.00- kl. 7.00.

Vi vet att det kan vara svårt att bryta vanan att ständigt ”vara påkopplad” och kommunicera med andra genom elektroniska media. För mesta möjliga effekt av vistelsen på hälsohemmet Hälsoträddgårdar Vikaskog vill vi att du minimerar den typen av kommunikation under vistelsen hos oss. På hälsohemmet kommer du att få gått om möjligheter att samtala både med personal och också andra deltagare. Behöver du prata i mobiltelefon gör det så att andra inte ser och hör dig. För att kunna koppla av på bästa sätt tala om för dina nära och arbetskollegor att du inte är tillgänglig under vistelsen på hälsohemmet.