Verksamheter på Vikaskogs herrgård;

. friskvård och rehabilitering
. konsultverksamhet och forskning
. produktion av ekologisk mat och dryckVikaskogs herrgård är Anna Johansson Visborgs fädernegård och semesterhem som ligger som en oas i skogen mellan sjöarna Vänern och Vättern i närheten av Göta kanal. Anna Johansson Visborg har varit en betydelsefull person inom arbetarrörelsen, kvinnors kamp för jämställdhet och en stor välgörarinna. I hennes kvarlåtenskap finns idag bland annat stiftelsen Visborgs minne och stiftelsen Anna Johansson Visborg stiftelse (www.ajvs.se).

Vikaskogs Herrgård är privatägd ekologiskt driven egendom med tusenårig historia och tradition av hälsofrämjande aktiviteter sedan början av 1900 talet.
På Vikaskog arbetar man med hälsofrämjande insatser och behandling av sjukdom med naturens hjälp. Här används naturen som stödjande miljö i läkningsprocesser vid nedsatt fysisk och psykisk funktion, som medel för undervisning i ett hälsosamt sätt att leva och som förutsättning för produktion av hälsosamma livsmedel.
Dr Margita Holm tillämpar ”grön terapi” som komplement till skolmedicinsk behandling. Hon forskar inom området ekoterapi och hälsoträdgårdar och arbetar med utformning av hälsoträdgårdar vid sjukvårdsinrättningar och retreats - meditationsträdgårdar.

Mat av god kvalitet är viktig för hälsan. På Vikaskogs Hergård produceras ekologiska livsmedel.
Verksamheten på Vikaskog är politiskt och religiöst obunden.

För att erbjuda bästa förutsättningar för behandling, rehabilitering och avkoppling, vilket ofta sker utomhus, är anläggningen tillgänglig enbart vid föranmälda besök.

Kontakta oss per: E-post; info@vikaskog.se 

Telefon 070-691 04 69 vardagar mellan 09.00-12.00.
Du kan också skriva brev.  

Hjärtligt välkommen!