Verksamheter på Vikaskogs herrgård;

. produktion av ekologisk mat och dryck
. friskvård och rehabilitering
 Vikaskogs herrgård är Anna Johansson Visborgs fädernegård och semesterhem som ligger som en oas i skogen mellan sjöarna Vänern och Vättern i närheten av Göta kanal. Anna Johansson Visborg har varit en betydelsefull person inom arbetarrörelsen, kvinnors kamp för jämställdhet och en stor välgörarinna. I hennes kvarlåtenskap finns idag bland annat stiftelsen Visborgs minne och stiftelsen Anna Johansson Visborg stiftelse (www.ajvs.se).

Vikaskogs Herrgård är ekologiskt driven egendom med tusenårig historia och tradition av hälsofrämjande aktiviteter sedan början av 1900 talet.

På Vikaskog arbetar man med hälsofrämjande insatser och behandling av sjukdom i en naturskön miljö. Här används naturen i läkningsprocesser vid nedsatt fysisk och psykisk funktion, som medel för undervisning i ett hälsosamt sätt att leva och som förutsättning för produktion av hälsosamma livsmedel.

Mat av god kvalitet är viktig för hälsan. På Vikaskogs Hergård produceras ekologiska livsmedel.
Verksamheten på Vikaskog är politiskt och religiöst obunden.

För att erbjuda bästa förutsättningar för behandling, rehabilitering och avkoppling, vilket ofta sker utomhus, är anläggningen tillgänglig enbart vid föranmälda besök.

Kontakta oss

Hjärtligt välkommen!