Rehabilitering och friskvård sker i sammarbete med Dr Margita C. Holm

Dr Margita Holm är legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin och subspecialist i psykisk traumatologi och livsstilsrelaterad ohälsa. Hon forskar inom området ekoterapi / hälsoträdgårdar.

Dr Margita Holm anlitas bland annat som konsult vid utformning av hälsoträdgårdar vid sjukvårdsinrättningar, retreat- och meditationsträdgårdar. 


 


Dr Margita C. Holm