Retreat på Hälsoträdgårdar Vikaskog

Retreaten behövs när du vill dra dig tillbaka i enskildhet från vardagen. Du lämnar det dagliga livet som ofta är fyllt av krav, hårt arbete och föränderliga livsvillkor för att komma i balans, få distans till livet och återhämtning.
Retreaten ger dig ett enastående tillfälle att förnya ditt liv, att återuppväcka din längtan efter meningen.Du kanske behöver vara i tystnad  och vara för dig själv i en speciell miljö för att samla dina tankar och ompröva livsväg. Du är fri på egna villkor.
Tidsbrist och stress är vår tids sjukdomar. Många av oss behöver ger sig tid att i vardagsbruset stanna upp och lyssna inåt efter vem vi verkligen är och vill vara. Kanske måste vi ”gå i väggen” först innan vi förstår att ta hand om oss själva. På Vikaskogs Retreat ligger fokus på meditation och tystnad.
Här finns  det möjlighet till samtal. Du får vara anonym och inga krav finns utan du bestämmer själv hur du vill tillbringa tiden.
I programmen ingår Stilla dagar där du kan "bara vara" och olika former av meditation och mindfulness med varierande utbud av lugna aktiviteter.

Programmet Stilla dagar är en tyst retreat som ger dig utrymme för att ”bara vara".  Retreaten ger möjlighet att finnas i nuet och uppleva det som stärker och helar.

Övriga program kan ha olika teman.


Om tyst retreat ( Stilla dagar ) :
Tystnaden iakttas efter inledande genomgång med retreatledaren.
Vi välkomnar gäster med öppet hjärta och bekräftar dem som personer. Gästerna får tillfälle att vara ifred i sitt sökande efter egen väg och inre ro. Tystnaden på Vikaskogs Retreat tillfredsställer en längtan efter värdighet och mening i tillvaron. Under tystnaden upplever man att det går bra att uppnå ett samförstånd och kommunikation människor emellan helt utan ord. Man känner sig inte ensam. Respekterande av den andras behov av lugn och ro och en naturlig vänskap uppstår på retreaten.
Dolda vägar öppnas, och inte minst får man uppleva att tystnaden ger ny energi.
Under en tyst retreat uppstår det ofta behov av förtroligt samtal.Det finns möjlighet till vägledande och själavårdande samtal med vår diplomerade retreatledare som har tystrnadsplikt.

 

Hjärtligt välkommen!                        
 

Tystnad
är något mer än bara en paus; den är den förtrollade plats där utrymme skapas, tiden stannar och själva horisonten vidgas. Vi säger ofta att i tystnaden kan vi höra oss själva tänka. Men vad som är mer sant att säga är att i tystnad kan vi höra oss själva inte tänka, och på så sätt att sjunka under oss själva in till en plats mycket djupare än blotta tanken tillåter. Kanske ännu bättre; i tystnad kan vi höra någon annan tänka. Eller bara andas. För tystnad är mottaglighet och i tystnad kan vi lyssna till något bakom världens larm.

Pico Iyer

Bra att veta om Vikaskogs Retreat

Samvarorum liksom sovrum har en vacker utsikt över trädgården, parken och skogen.

Vår miljö är TV, dator och mobiltelefonfri. Den mobiltelefonfria miljön ser vi som en exklusivitet. Är du tvungen att använda din mobiltelefon kan du göra det på ett ställe där ingen kan höra dig eller på vårt kansli.

Om måltider:
Frukost ingår i priset.
Övriga måltider lagar du själv.
Det finns ett pentry till ditt förfogande. Maten tar du med dig.

Sängkläder och handdukar kan hyras för 100 kr.

.