Vägen till Vikaskogs herrgård börjar i den vackra Beatebergs kyrkby vid sjön Viken och slutar tre kilometer in i Vikaskogen.
När man är framme vid fastighetsgränsen som i en hägring öppnar sig den mörka granskogen och man kommer in i en ljusgrön oas där den vackra rosa herrgårdsbyggnaden i funkis stil tronar över omgivningar.
Södra delen av fastigheten sträcker sig ut i Lilla skogssjön där man har fiskerätt. Längst norra delen rinner en bäck.

Egendomen har en lång och rik kulturhistoria och har fått särskild uppmärksamhet i mitten på 1900 talet då Anna Johansson Visborg, känd stockholmsprofil och kvinnosakskämpe, byggde här på sin släktgård ett semesterhem. Den vackra byggnaden i funkis stil som är gårdens huvudbyggnad invigdes 1947 av dåvarande socialminister Gustav Möller. I sitt invigningstal beskrev han huset som ” Ett sagoslott i skogen”.
 
Semesterhemmet blev därefter ett behandlingshem och på 1980 talet byggde man till ett annex till huvudbyggnaden.
Det ursprungliga gårdshuset som idag är tegelklädd har fungerat som personalbostad resp. kontor.
På senare tid har gården varit en privatbostad där man bedrev hälsofrämjande aktiviteter i form av ett hälsohem med läkarmottagning och retreat, B & B samt ekologisk skogsbruk.

Fastigheten har flera kvaliteter som välskött skog, beteshagar där ca 10 ha är inhägnade med elstängsel, fiskrika vatten och god jakt på älg, vildsvin, rådjur, dovhjort, hare m.m. Området har ett behagligt mikroklimat, vindskyddat och soligt.

Nuvarande ägaren har förvandlat den tidigare mörka granskogen till en artrik oas med ett rikt djur och växtliv. Marken har fått större inslag av björkskog och man har vårdat inhemska bärande trädslag som fågelbär, apel, rönn och ek.
Parken kring husen består av större gräsytor vilka kantas av fruktträd. Här finns bland annat en äppellund med 40 äppelträd och en avenboksrondell som omgärdar ca 500 kvm gräsyta vilken används för avkoppling och olika aktiviteter.

Byggnader och trädgården är mycket välskötta.

Till omgivande städer; Mariestad, Töreboda, Karlsborg och Tibro kör man på 20 – 30 minuter. Där finner man all nödvändig service som dagis, skolor, vårdcentraler m.m.
I Skövde (45 min körning) finner man bland annat ett stort resecentrum och Skaraborgssjukhus.