Vägen till Vikaskogs Herrgård börjar i den vackra Beatebergs kyrkby vid sjön Viken och slutar tre kilometer in i Vikaskogen.
När man är framme vid fastighetsgränsen, som i en hägring öppnar sig den mörka granskogen och man kommer in i en ljusgrön oas där den vackra rosa herrgårdsbyggnaden i funkis stil tronar över omgivningar.
Södra delen av fastigheten sträcker sig ut i Lilla skogssjön där man har fiskerätt. Längst norra delen rinner en bäck.
Det välskötta blandskogen ger rik flora och fauna med goda fiske- och jaktmöjligheter. 
Gården har ett behagligt mikroklimat, vindskyddat och soligt.

Egendomen har en lång och rik kulturhistoria och har fått särskild uppmärksamhet i mitten på 1900 talet då Anna Johansson Visborg, känd stockholmsprofil, byggde här på sin släktgård ett semesterhem i funkis stil! Vid sin invigning kallades byggnaden av dåvarande socialminister för
” Ett sagoslott i skogen”.
 
Semesterhemmet blev därefter ett behandlingshem och på 1980 talet kom till ett annex intill huvudbyggnaden.

På senare år har på gården bedrivits hälsofrämjande aktiviteter, besöksverksamhet samt ekologisk skogsbruk och lantbruk.

Nuvarande ägaren har förvandlat den tidigare mörka granskogen till en blandskog, en artrik oas med ett rikt djur och växtliv. Marken har fått större inslag av björkskog och man har satsat på inhemska bärande trädslag som fågelbär, apel, rönn och ek.