Vägen till Vikaskogs herrgård börjar i den vackra Beatebergs kyrkby vid sjön Viken och slutar tre kilometer in i Vikaskogen uppe på Lindåsen.
När man är framme vid fastighetsgränsen, som i en hägring öppnar sig den mörka granskogen och man kommer in i en ljusgrön oas där den vackra ljusa huvudbyggnaden i funkis stil tronar över omgivningar.
Södra delen av fastigheten sträcker sig ut i Lilla skogssjön där man har fiskerätt. Längst norra delen rinner en bäck.
Det välskötta blandskogen ger rik flora och fauna med goda fiske- och jaktmöjligheter. 
Gården har ett behagligt mikroklimat, vindskyddat och soligt.

Egendomen har en lång och rik kulturhistoria och har fått särskild uppmärksamhet i mitten på 1900 talet då Anna Johansson Visborg, känd stockholmsprofil och mecena byggde här på sin släktgård ett semesterhem i funkis stil! Vid sin invigning av dåvarande socialminister kallades byggnaden för
” Ett sagoslott i skogen”.
 
Semesterhemmet blev därefter ett behandlingshem och på 1980 talet byggdes ett annex till huvudbyggnaden.

Under de senare åren har på fastigheten bedrivits hälsofrämjande aktiviteter, besöksverksamhet samt ekologisk skogsbruk och lantbruk.

Nuvarande ägaren har förvandlat den tidigare mörka granskogen till en blandskog och landskapspark, en artrik oas med ett rikt djur och växtliv. Man har anlagt fruktträdgårdar och man vårdar inhemska bärande trädslag som fågelbär, apel, rönn och ek.